— Zdravotní péče —

Pro cestu na Bali není nutné žádné speciální očkování, ale nesmí se podcenit možnost přehřátí, dehydratace, úpalu, vzniklé úrazy. Je důležité používat repelenty a dodržovat základní pravidla hygieny. Vyhýbat se kontaktu s mrtvými zvířaty. Mezi kočkami a psy je také hojně rozšířená vzteklina.

Před odjezdem si nezapomeňte sjednat zdravotní pojištění, protože nikdy nevíte, co se může stát.

V případě zdravotních komplikací doporučujeme kontaktovat soukromé kliniky pro lepší standard péče. Pokud se jedná o menší úkony, pak je nejlepší zaplatit v hotovosti, nechat si vystavit doklad a peníze pak žádat zpětně u své pojišťovny. Pokud se stane nějaký úraz, pak je nutné neprodleně kontaktovat pojišťovnu a postupovat dle domluvy.

Na těchto odkazech se dozvíte více o očkování do zahraničí:

https://www.ockovacicentrum.cz/cz

https://www.ockovani-zahranici.cz/

Na Bali je spousta zdravotnických zařízení na mezinárodní úrovni. Např. BIMC či BMC.

https://bimcbali.com/